about

what s on


upcoming
overview
e-news

touring

learne-news

Banner

Kunstreisen lørdag 23.02. kl. 17.30 i NRK P2
”Vi blir hensatt til langsomheten når vi ser videoinstallasjonen til den amerikanske kunstneren Shimon Attie på utstillingen Sightings: The Ecology of an Art Museum hos Stiftelsen 3,14 i Bergen. Attie tar oss med på museum der han har filmet betraktere i møte med ulike kunstgjenstander. Sakte lar han dem gli over i hverandre. Uendelig langsomt sirkler de rundt hverandre i en lyssetting som hos maleren Jan Vermeer. Noe sterkt belyst - det meste i mørke. Attie har fjernet all kontekst. Sammenhengen og fortellingen de bærer på, må vi selv finne ut av.”

Mer om det i Kunstreisen lørdag kl. 17.30 i NRK P2.
Programmet sendes i reprise mandag kl. 19.03 og tirsdag kl. 23.30
Lydfil på http://nrk.no/podkast/
Nettsiden http://nrk.no/programmer/radio/kunstreisen/1.10914232 er også klar med bilder og mer om programmet. Kommentarer og spørsmål til programmet kan sendes til kunstreisen@nrk.no eller til Kunstreisen, NRK Hordaland, 5020 Bergen.

--------------------------------------------------------------------------------

Kunstens samfunnsrolle
13. 02.13 18.00
Teglverket, Det Akademiske Kvarter

Bergen er bortskjemt med et rikt kunst- og kulturliv. Hvor viktig er kunstinstitusjonenes rolle som meningsskaper og provokatør i dagens samfunn?

Historisk sett har kunsten vært med på å sette dagsorden, fra realismens skildringer av sosial nød til popkunstens fokus på forbrukersamfunnet. I høst belyste Kunstmuseene i Bergen og Stiftelsen 3,14 de politiske forholdene i Kina, med sine kinesiske samtidskunstutstillinger. Dette ble del av en større internasjonal debatt om blant annet Norges forhold til Kina. Når dette ut til folk flest, eller er slike debatter forbeholdt en liten kulturelite?

Mange kunstinstitusjoner er i dag avhengige av statlig støtte. Legger dette føringer for utstillingenes innhold? Den pågående diskusjonen om kulturpolitikk i Hordaland favner blant annet om kunstens bidrag til et livlig og mangfoldig samfunn. Skal kunstinstitusjonene være en sentral samfunnsdebattant?

Direktør for Kunstmuseene i Bergen, Erlend Høyersten, fylkeskultursjef i Hordaland,
Anna Elisa Tryti og direktør for Stiftelsen 3,14, Malin Barth, vil sammen drøfte disse problemstillingene.

http://samfunnet.sib.no/events/kunstens-samfunnsrolle/

free entrance

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------