Manh Thang

February 9th - March 10th 2001

 

"We were born in a transition from wartime to peacetime and we were growing up in a society in which all the values seem to be confused", sier Manh Thang i et intervju til en utstilling i Hanoi.

Vietnam representerer i dag et av de mest dynamiske områder i verden innen samtidskunsten.

De siste fem årene har vært Asias år, idet regionen har utviklet en vitalitet og en uttrykksform som både gjenspeiles i klassisk maleri og i nye uttrykk som installasjonskunst, video og performance.

Manh Thang bruker maleriet for å uttrykke den labyrint av følelser som han til enhver tid bærer på. Bildene er klare, sterke, ofte i grå eller sorthvite toner med innslag av objekter i farger.

Det finnes klare paralleller i Manh Thangs billeduttrykk til den verdenskjente kinesiske maleren Zhang Xiaogang, som tar sitt utganngspunkt i gammel klassisk fotokunst. Inntrykkene denne vitale kunstneren fester på lerretet har vært i strid med myndighetenes offisielle standpunkt.

Bjørn Follevaag

www.marellart.com/it/catalogue

 

This Vietnamese exhibition reflects Manh Thang´s perception of the transitory position his country´s in. He perceives massive changes, and especially within the family and social stuctures.

In his paintings he comments on these changes, particularly with regards to family, sex and political changes.

The "transition" itself can be seen in actions, in withdrawal or in agression portrayed in his paintings, either as subtle hints in his use of butterflies - symbolic for negative as well as positive change in Vietnamese traditions, or persons wearing masks or veils who hide their real intent or personality.