about

what´s on


upcoming

learn
public programs
3,14LIVE
guided tours
school programs
  workshops
publications
Banner

workshops

TRYNET DITT
– Kunstvisning i skolen, dialogbasert formidling og workshop
Formidling 3,14 - Den kulturelle skolesekken DKS
[dksbergen.no/author/formidling314]

Tidsrom: 10.11. - 19.12.2014
Pris: GRATIS
Klassetrinn: Mellomtrinnet, Ungdomstrinnet
Fagtilknytning: Kunst og håndverk, RLE, Samfunnsfag

Stiftelsen 3,14 besøker skoler i UKENE 46 – 51Robin Rhode, Classic Bike.


Hvem er vi? Hva er det som kjennetegner oss? Hvordan ser vi på andre? Hvem er de andre? Vi lever i et mangfoldig samfunn der mange av oss har ulike sosiale, økonomiske og kulturelle bakgrunner, ulike interesser, evner osv. Med dette som utgangspunkt, i tillegg til dagens muligheter til å iscenesette oss selv i sosiale medier, blir spørsmål om identitet kanskje enda mer aktuelle. Identitet er det som forener oss med andre og samtidig det som skiller oss fra andre, både fra andre grupper og fra andre mennesker, det som gjør oss unike.
De fleste av oss begynner å prøve å definere hvem vi er og skape oss en liten plass i verden allerede i ganske tidlig alder. Det er slett ikke uvanlig å være opptatt av å passe inn, være som de andre, ha de samme lekene eller sparke fotball som de fleste. Og sånn sett blir de som er likest det rådende idealet de mest vellykkede. Men ikke alle av oss kan passe like godt inn, for noen har store tenner, andre klarer ikke å skille høyre og venstre, noen er brune, noen jenter liker andre jenter, noen familer har dårlig råd, andre tror på flere guder, eller ingen gud eller en annen gud. Hvordan kan vi gi rom til de som er annerledes enn oss selv? Hvordan kan vi innse at verden hadde vært ganske kjedelig hvis alt var likt, alle husene var hvite, alle bilene var svarte, all musikk var popmusikk?

Trynet ditt
er vårt forsøk på å utvide horisonten, og kanskje øke toleransen for det som er annerledes. Prosjektet handler om tilhørighet så vel som utenforskap. Det presenterer ulike kunstneriske strategier som igangsetter tankeprosesser om identitetsbygging, maktstrukturer, nasjonalisme, kjønn m.m. Elevene får en unik sjanse til å se et utvalg kunstverk, hovedsakelig fra vårt arkiv, spesielt satt sammen for dette tilbudet. Arbeidene er laget av anerkjente internasjonale kunstnere og flere av dem har tidligere blitt vist på Venezia Biennalen, Guggenheim Museet og på Stiftelsen 3,14.

Utvalgte kunstnere er Francis Alÿs (Belgia/Mexico), Nina Barnett (Sør Afrika); Robin Rhode (Sør Afrika), Lotte Konow Lund (Norge), Sarah Lucas (Storbritannia), Iiu Susiraja (Finland), Adrian Piper (USA), Cajsa von Zeipel (Sverige) og Shirin Neshat (Iran). Etter visningen får elevene iscenesette seg selv i et fotografi. I denne workshopen tar vi utgangspunkt i de strategiene de ni ulike kunstnerne bruker for å presentere en identitet. Noen fremhever et ideal, noen understreker det ufullkomne, det som ikke passer, noen bruker tekst eller rekvisitter ved siden av selvportrettet, noen bruker kroppsholdning og andre leker bevisst med å bryte stereotype kjønnsforestillinger. Noen fokuserer på det de drømmer om eller lengter etter, andre på sin etniske tilhørighet, eller de tar kontroll over de minoritetsmarkørene, gjerne med negativt fortegn, som andre setter på dem. Noen fokuserer på det universelle, det som alle mennesker har felles, og noen på mer spesifikke subkulturer.

Elevene deles opp i 5-8 grupper og får velge en strategi for sammen å iscenesette et bilde av gruppen, som handler på ulikt vis om identitet. Det vil bli en lek og et slags skuespill der ungdommene får reflektere over de ulike identitetsmarkørene de kan utfolde seg med, og også bli mer bevisste om hvilke av dem som kan oppleves som begrensende.

Vi rigger til et fotostudio på skolen med lyssetting og bakgrunn. Elevene jobber sammen i gruppene og bestemmer sammen hva de vil forsøke å utrykke i bildet. De får veiledning underveis og i fotograferingssituasjonen. Bildene sendes så digitalt til skolen.

Varighet: 3 skoletimer (1 time med dialogbasert formidling og 2 timer workshop).


Fra venstre:
Shirin Neshat, Women of Allah; Adrian Piper, The Mythic Being- It doesn’t matter; Cajsa von Zeipel, Pose Plastique.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omvisning og valgfri workshop

Tidsrom: 01.09. - 26.10.2014
Pris: GRATIS
Klassetrinn: Småskolen, Mellomtrinnet, Ungdomstrinnet
Fagtilknytning: Kunst og håndverk, Norsk, SamfunnsfagEn liten vri kan være nok til å åpne dører!
3,14 er stolte av å kunne introdusere dere for den mye omtalte fotoserien Humanæ av den brasilianske kunstneren Angélica Dass. Serien består av hundrevis av portretter hvis bakgrunn er en PANTONE-farge bestemt av fargeprøver tatt fra ansiktet til personen i bildet. En fotografisk katalogisering av disse proporsjonene blir sjeldent iverksatt. Fraværet av en hver referanse til nasjonalitet, geografi, alder, kjønn, etnisitet, religion eller klasse skiller Dass sin fotoserie fra sine historiske forgjengere. Humanæ viser fargene ”slik de er” og vender dermed ryggen til typiske konnotasjoner forbundet med hudfarger og sosial tilhørighet.
Bli med og se utstillingen. Den kan være en fin katalysator til å diskutere emner vi ikke nødvendigvis tar opp i hverdagen. Hva skjer når hudfarger presenteres i et system med flat struktur? Portrettene, bildene, de viser mer enn farger – vi ser ulike mennesker, ulike mennesketyper. Hvordan leser vi dem? Og tilbake til fargene: er det ”nøytralt” å la hudfarge være et såpass viktig tema i fotografiene? Hvor nøytralt er det egentlig å anvende en universell ”industristandard” når en sier noe om mennesker? Det er mye å snakke om, så kom! Dette blir spennende!

OMVISNING:
45-60 min Visuell kunst er et middel til å utforske og uttrykke ideer på. 3,14 sin formidlingsform satser på å inkorporere temaer fra skolens fagplan. Omvisningen er dialogbasert, så vi vektlegger elevenes egen lesning og tolkning av kunstverkene. Målet er å skape et atmosfære der alle kan oppleve det som lett å ta ordet. Vi stiller elevene spørsmål, tillegger relevante opplysninger og griper elevenes innspill for å få til en åpen og spennende diskusjon.

OMVISNING OG WORKSHOP:
1,5 – 2 timer
Workshop: HUMANÆ (29. august – 26 oktober)
I tillegg til omvisningen tilbyr vi en workshop. Elevene deler seg i par for å male et ID-bilde av sidemannen. Vi tilbyr en enkel mal som kan veilede dem i hvordan man kan tegne et ansikt, mens fargebruk er opp til den enkelte. Det blir gøy!
Maks antall elever: 20 stk.