about

what s on

exhibition
3,14LIVE
> archive
screening
performance
sound

past exhibitions
archive

upcoming

learn

 

 


Banner

3,14LIVE

The Soups&Stories Project - B-OPEN
23.04.2017 - 16:00-18:30 at 3,1416.00-16.30
> "New Worlds". Performing a dialogue between Salih Muslim the Co-chair democratic Union Party (PYD) and the artist Jonas Staal. Performance by Soups&Stories.
The original talk took place after a lecture by Salih Muslim in Amsterdam, November 2014.

16.30-18.15
> Åpen dialogen ’Framtidslaboratoriet’  
(part 2 of the dialogue Laboratory of Reconstruction, held at the Public Library 23 of January 2017).

18.15-18.30
> Lansering av podcastserien Radio Luftballett, som vil følge prosessen rundt OPPROP FOR OMSTILLING med 1000 brennende spørsmål om det grønne skiftet.


B-open programmet på 3,14 er en performativt formidling av kanskje vår tids mest radikale politiske prosjektet, PYD og PYJ. Her gjenskapes en samtale mellom medlemmer i den nasjonale koordinasjonskomiteen for demokratisk endring som snakker om statsløst demokrati og selvstyrte regioner hvor rammeverket er likestilling, lokal økonomistyring, sekularitet og kulturell og religiøst mangfold. 

Du inviteres til å samtale videre om våre lokale fremtidsutsikter sammen våre spesielt inviterte gjester: Arild Hermstad-Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Hordaland til Stortingsvalget 201), veterinær Lene Høgset -rådgiver innen lakseoppdrettsnæringen på Vestlandet og arkitekt og styremedlem i Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Susanne Urban. De vil dele en brennende statusrapport for så å si noe om hvordan de håper at situasjonen ser ut i 2030. Vi serverer suppe og går i dypere samtale i mindre grupper.


I forbindelse med Stortingsvalget i september 2017 skal det utformes et OPPROP FOR OMSTILLING.
Oppropet kommer fra kunstfeltet i Bergen og vil fungere som en tradisjonell underskriftskampanje som lanseres på Stiftelsen 3,14 sine nettsider i juni 2017. Denne dialogiske prosessen startet med OMSTILLINGSLABORATORIET under Klimafestivalen §112 i januar og vi håper du/dere vil under B-open fortsette dette viktige arbeidet.


Gratis inngang.Initiativtagere:


Stiftelsen 3,14
Katrine Meisfjord og Gitte Sætre; Soups&Stories
Professor Frans Jacobi, fakultet for Kunst,Musikk og Design, UiB
Margrethe Kolstad Brekke, RADIO LUFTBALLETT 
Turid Heggland, Koordinator for Bergen Klimanettverk

[www.stiftelsen314.com]
[www.meisfjord-satre.com]
[http://synsmaskinen.net/]
[www.luftballett.com/radio-luftballett]
[https://www.facebook.com/groups/1854017011541353/]
[www.b-open.no/kunstner/saetre-gitte]

Soups&Stories Project is guest artist group at 3,14 in Bergen.

.....................................................................................................

The Soups&Stories Project
08.04.2017 - 12:00-15:00 at USF Verftet Bergen

Soups&Stories arrange dialogue on the way in Arabic Film Days*, in visningsrommet at USF Verftet.
We serve soup.

Arrangeres i utstillingen في مكان آخر (Annensteds), i forbindelse med Arabiske filmdager i Bergen. Utstillingen problematiserer idéen om områder og deres politiske, metaforiske, sosiale, fysiske og følelsesmessige avgrensninger. 
I Soups&Stories; Mitt skip er lastet med, spør vi hvilke assosiasjoner fra eget liv du får til uttrykket Annetsteds. Ungdommer i Bergen starter med å dele sine erfaringer, for deretter å sendes stafettpinnen ut blant deltagere.

Billedkunstutstillingen undersøker område som begrep og områders politiske, metaforiske, sosiale, fysiske og følelsesmessige avgrensninger. Utstillingen vil vise verk av kunstnere som har tilknytning til Bergen, men også til den arabiske verden enten gjennom opphav, livserfaringer eller kunstnerisk fokus. Utstillingen er kuratert av Jane Sverdrupsen i samarbeid med Arabiske filmdager.

Dialog som metode 
Dialogene vi arrangerer er en undersøkende og eksperimentell gruppesamtale med en ikke-hierarkisk struktur hvor målet er å skape en samtale der ny og nyansert innsikt om lokale og internasjonale saker kan oppstå. Deltagerne er fra ulike sosiale grupper og fra ulike aldersgrupper, for å få et innblikk i et mangfold av virkeligheter.

Soups&Stories
er et dialogbasert kunstprosjekt som over flere år har eksperimentert med ulike metoder for dialog og erfaringsutveksling på tvers av etablerte sosiale grupper i Bergen. Prosjektet er initiert og drevet av Katrine Meisfjord og Gitte Sætre med oppstart i 2012. De senere år har flere kvinner innen ulike fagfelt vært aktive i prosjektet; Tonje Indrøy, Torill Wanvik Iversen, Shahnaz Amin Haaq, Mekdes Shebeta, Rita Agdal, Solvei Stoutland, Kwestan Jamal Bawan og Cagla Kulakac Solomon.

Soups&Stories er støttet av Stiftelsen 3,14, Bergen kommune, Kunstløftet, Billedkunstnernes Vederlagsfond, og BEK.
[www.meisfjord-satre.com]


*Arabiske filmdager, 6-8 april

[www.filmfrasor.no/arabiske-filmdager/bergen]
[www.facebook.com/events/1375646509158466]


.....................................................................................................

VISP presenterer: Kritikersamtaler
01.04.2017 - 13:00
Bergen Offentlige Bibliotek

[https://bergenbibliotek.no/arrangement/visp-presenterer-kritikersamtaler]


.....................................................................................................


SAMSPILL - ምውሳእ - INTERPLAY - Del II

Et sosialt og faglig møte mellom eritreiske og norske kvinner som bor i Bergen, rundt temaene barneoppdragelse og samliv
18.03.2017 - 16:15-20:15 at 3,14
Arrangører:
Norsk Kvinnesaksforening (NKF), Eritreisk kvinneunion og kunstprosjektet Soups&Stories

Soups&Stories: [www.meisfjord-satre.com]
Norsk Kvinnesaksforening: [kvinnesak.no/lokallag/bergen].....................................................................................................


Poetic Thursday at 3,14
16.03.2017 - 19:00-21:00

Part I [19:00-20:00]


Thursday evening you will be presented result of a (Soma)tic poetry rituals workshop. Lead by the poet, performer and activist CA Conrad from Los Angeles (this workshop is part of the project Divine Comedy).

Do not miss this opportunity to meet this very special man! 

Rituals and their resulting poems will help us see the creative viability in everything around us and help us put an end our alienation from our planet as well as from one another and ourselves. 95% of poets stop writing due to stress and responsibilities and (Soma)tic rituals show us how to always build bridges back to our creative tools. Creative people are survivors and we will examine the important role of artists for the future health and happiness of our species. 

CAConrad’s childhood included selling cut flowers along the highway for his mother and helping her shoplift. The author of 9 books of poetry and essays, the latest is titled While Standing In Line For Death and is forthcoming from Wave Books (September 2017). He is a Pew Fellow and has also received fellowships from Lannan Foundation, MacDowell Colony, Headlands Center for the Arts, Banff, RADAR, Flying Object and Ucross. For his books, essays, and details on the documentary The Book of Conrad (Delinquent Films 2016), please visit http://CAConrad.blogspot.com/

This event is organised by Synsmaskinen, supported by KHiB/UiB & PKU.

[www.synsmaskinen.net]

Part II [20:00-21:00]


Kurt Johannessen will be reading from his new book
(in norwegian)


Norwegian:
'Og fjellet og frøet og'

Og fjellet og frøet og er ei samling med nye korte tekstar. Boka er den tredje samlinga med tekster med liknande tittel. Og steinen og frøet og (2015), og Og steinen og fjellet og (2012) er dei andre bøkene. Mange av tekstane er inspirert av undersøkingane frå den pågåande Om noko-serie: Nokre av tekstane heng litt saman med andre tekster i boka, ved at forteljinga blir lengre, eller fortsett i fleire kapittel på same vis som i dei to andre bøkene. Frø, steinar og fjell er noko som går igjen i mange tekstar.


English:
'And the mountain and the seed'

And the mountain and the seed is a collection of new short texts. This book is the third collection of texts with similar title.

And the stone and the seed (2015,) and the stone and mountains (2012) are the others books. Many of the texts are inspired by investigations from the ongoing 'About something' series: Some of the texts are connected with other texts in the book, in which that narrative becomes longer, or continue in several chapter in the same manner as in the other two books. Seeds, rocks and mountains is something that recurs in many texts.

[www.zeth.no]

Free admission

.....................................................................................................


SAMSPILL - ምውሳእ - INTERPLAY - Del I
Et sosialt og faglig møte mellom eritreiske og norske kvinner som bor i Bergen, rundt temaene barneoppdragelse og samliv
04.02.2017 - 16:15-20:15 at 3,14
Arrangører:
Norsk Kvinnesaksforening (NKF), Eritreisk kvinneunion og kunstprosjektet Soups&Stories

Program
[16.15 – 16.30] Velkommen ved Barbro Havre
[16.30 – 17.15] Forsker Hilde Danielsen om:
• Kvinners og barns rettigheter i Norge; historiske utvikling, og frem til i dag
• FNs barnekonvensjon og den afrikanske unionens barnekonvensjon, som viser litt ulike syn på barn
• Idealet om å se barnet og la barnets stemme bli hørt, og konsekvensene av dette idealet
[17.15 – 18.00] Kvinnene jobber sammen i grupper og deler erfaringer
[18.00 – 18.45] Fellesdans, eritreisk mat og norske kaker
[18.45 – 19.15] Forsker Hilde Danielsen om
• Demokratiske ideal om likestilling og likeverd, kjærlighet og seriemonogami - og litt om praksiser
[19.15 – 20.00] Kvinnene jobber sammen i grupper og deler erfaringer
[20.00 – 20.15] Avslutning

Soups&Stories: [www.meisfjord-satre.com]
Norsk Kvinnesaksforening: [kvinnesak.no/lokallag/bergen]

.....................................................................................................


The Silent Spring

PAPIRVINGER ved Ine Terese Hogstad inviterer til en dansevisning i forbindelse med Klimafestivalen § 112.
28.01.2017 - 17:00 på 3,14

Kunstnerisk ansvarlig: Ine Terese Hogstad
Koreografi: Hogstad sammen med Katarina Skår Henriksen og Kyuja Bae
Utøver: Ine Terese Hogstad
Co-produsent: Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans

Visningen er resultatet av en forprosjektperiode hvor Hogstad har jobbet sammen med dansekunstnerne Katarina Skår Henriksen og Kyuja Bae. 

Den endelige forestillingen vil ha premiere i februar 2018 under Frontlosjefestivalen.

Visningen er gratis. 
Vi tar imot støtte til Regnskogfondet; kontanter eller betaling via Vipps. 

”Vi lever på en ufattelig nydelig liten planet, men vår eksistens som mennesker er truet. Hvis vi skal overleve må vi lære oss å tenke annerledes. Fremtidens tanker må være naturlojale. De må omfatte alle mennesker. Alle levende vesener. For alt levende liv har en egen verdi.” (Arne Næss)

Dypøkologien/økosofi baseres på åtte punkter som kort kan oppsummeres på en A4-side, men som likevel er så kompleks at det inkorporerer et helt verdenssyn. Professor Arne Næss var inspirert av økologien, men opplevde at som vitenskap forsøkte den å bli like objektiv og nøytral som andre naturvitenskaper. Derfor konkluderte han med at vi må gå fra økologi til økosofi som fokuserer mer på verdier. Det ikke er nok å konstatere noe, man må også ta aktivt stilling og gjøre noe. 

I forprosjektarbeidet diskuterte vi de åtte punktene for økosofi og befant oss stadig vekk i et svevende makrounivers hvor vi skulle snakke om hele verden på en gang –noe som sjelden fører til noe konkret og håndfast. Vi valgte derfor å skifte fokus fra makro- til mikroperspektiver og heller zoome inn på det nære og minste. Selv et lite insekt kan vise seg å være en viktig brikke i det store puslespillet. 

"Mitt uttrykk og handlingsrom i denne visningen er det dansekunstneriske. Jeg vil rette fokus mot detaljene. Kanskje kan mine bevegelser lage ringer i vannet?"

Takk til:
Stiftelsen 3,14 for velvillig å huse visningen.
Bergen kommune for forprosjektstøtte.

.....................................................................................................


Omstillingslaboratoriet
Auditoriet på Bergen Offentlige Bibliotek
24.01.2017 - 17:00-20:30

Omstillingslaboratorium på Klimafestivalen §112

I forkant av stortingsvalget i september 2017 vil det komme et OPPROP FOR OMSTILLING fra kunstfeltet i Bergen.
Etter at alle klima-initiativer fra det engasjerte kunstfelt, omtrent så lenge vi kan huske, har fokusert på alarm og protest rundt fossil-sektor, er ting nå i rask endring, og behovet for å nyansere parolene vokser.

I omstilling av global energisektor blir bekymringene til indianerne ved Standing Rock og en arbeidsledig oljerigg på Stord to sider av samme sak. Vestnorsk næringsliv og klimaaktivister får sammenfallende agendaer.

I Omstillingslaboratoriet på Klimafestivalen vil et knippe historier fra en velvalgt bukett pionerer på vei inn i det grønne skiftet, danne grunnlag for en ny type samtale om brennende spørsmål, håp og drømmer for en omstilling som er godt i gang på norsk vestland.
Dette blir utgangspunktet for prosessen som etterhvert vil bli til et opprop litt utenom det vanlige.

Omstillingslaboratoriet finner sted i Auditoriet på Bergen Offentlige Bibliotek.
Formen blir utviklet av kunstnerne Gitte Sætre og Katrine Meisfjord, som gjennom sitt arbeid i Soups and Stories i en årrekke har benyttet dialogmetodikk som verktøy i kunstprosjekter. Initiativtagere til prosjektet er Luftballett, Klimafestivalen §112, Stiftelsen 3,14 og Soups and Stories.

Programmet vil inneholde små presentasjoner fra:
- Råvarene
- Bergen Carbon Solutions
- Bergen BioPlast
- UIB sitt Algepilotanlegg på Mongstad v/Hans Kleivdal
- Inverta Pro
- Jon Gjerde/Kitemill
- Norsk Institutt for Samkjøring / Podbike
- Svein Sjøtun/Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling Høgskulen på Vestlandet.
Forsker på Marin Innovasjon
- Hanna Assman, student ved Høgskolens Barnehagelærerutdanning-avdeling for Bærekraft

I tillegg ventes opptreden fra Pave Frans og performancekunstner Rita Marhaug.

[klimafestivalen112.no
]

.....................................................................................................


SEMINAR

Lifted from the surrounding landscape
Open seminar reflecting on the exhibition by Apichaya Wanthiang
16.01.2017 - 10:00-14:00 at 3,14


From the Panorama to Virtual Reality and The Return of the Real
Eamon O´Kane

In his presentation Professor O´Kane will compare developments in new and old technologies such as the 19th century panorama and the development of virtual reality. He will discuss how the questions raised in Hal Foster’s Return of the Real are more pressing than ever for contemporary visual culture in order to counteract Jean Baudrillard´s predictions of a post-apocalyptic hyperreality which has developed exponentially with the growth of social media and other digital platforms.

Affording Time
Trond Lossius

The psychologist James J. Gibson introduced the term ’affordance’ to describe what the environment offers us. In interaction design ’perceived affordance’ is the quality of an object that suggests how it might be used. Drawing on the ambient thinking, music and audio-visual installations by Brian Eno as well as his own works, Trond Lossius will discuss how time can be afforded in installations, inviting the audience to a deeper and more prolonged engagement with the works.

Listening to Reverberation
Johnny Herbert

Developing a speculative acoustics and a set of listening practices that together try to approach the (inaudible) conditions of audibility, how can we listen to conditions that reflect, subtract, and mask?

Apichaya Wanthiang in conversation with Malin Barth on the works, the process, and the design of the exhibition.

The exhibition is supported by Norske Billedkunstnere (NBK). The seminar is a collaboration with Institute of Arts, Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen.